English version  

1. Warme Contacten

Allereerst zou ik in de eigen buurt beginnen, bijvoorbeeld met kleine bedrijven of winkels waar je misschien als klant al een verbinding mee hebt. Ook bedrijven die je kent via andere wegen, misschien ben je ergens goede klant, of via via ken je de baas van een bedrijf of iemand die bij een bedrijf werkt. Als je ze tegenkomt, vertel je wat je organisatie doet en dat je sponsors aan het zoeken bent en waarvoor.

Het opbouwen van je warme adressenbestand (een soort LinkedIn voor jouw charity)

Het geeft een goed gevoel als de mensen om je heen begrijpen waar je mee bezig bent, en ook dat jij hun de kans geeft om jou hierin te steunen. Denk aan familie, vrienden, kennissen en iedereen die interesse hebben getoond in wat je doet/gaat doen

  1. Maak voor deze groep mensen een aparte groep in het adresboek van je computer. Noteer ook hun adressen en telefoonnummers en geef een korte omschrijving hoe je met ze in contact bent gekomen. Het is belangrijk dat je deze gegevens altijd bijhoudt zodat het altijd up-to-date is en klaar om gebruikt te worden voor de volgende brief/email/event. Hiermee heb je een basis gecreëert voor al het ‘net-working’ dat je ongetwijfeld nog zal doen in de toekomst.
  2. Grijp elke kans aan om geïntereseerden toe te voegen aan je warme adressenbestand. Zo maak je van koude contacten zoveel mogelijk warme contacten. Probeer in je dagelijks leven je adresbestand zoveel mogelijk aan te vullen met warme contacten. Vraag iedereen, met wie je in contact komt ivm je charity, of ze het goed vinden dat je hun in je adressenbestand opneemt.

Warme contacten zijn veel makkelijke te benaderen omdat er al een contact is gelegd. Daarom is networking zo belangrijk. Zo maak je van een koud contakt een warme contact

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:

We hebben een lijst van mensen en bedrijven die wat wij doen de moeite waard vinden. Deze sturen we af en toe een email of brief om ze op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn, speciale akties enz. Mag ik U er ook bijzetten?

Neem dan details op zoals: adres/emailadres/telefoonnummer, plus relevante ontmoetingsdetails.

Telefonisch van warme contacten donateurs maken

Als je regelmatig je nieuwe warme contacten omzet in donateurs, creëer je de toevoer van financiële middelen die de basis vormen voor je succes.

Voorbeeld van zo’n gesprek

Wie je bent:

Hallo, ik ben Karen McCusker van de Stichting. (invullen)

Hoe jullie elkaar kennen:

Wij hebben elkaar dan en dan ontmoet/Uw heeft onze stand bezocht en toonde interesse in het werk dat wij doen. (invullen)

Wat jullie doen:

Zoals u weet is Stichting Muses een stichting die …….(invullen)

Waarom je belt:

Wij zijn bezig met een aktie waarmee we mensen die ons een warm hart toedragen, benaderen om ze te vragen of ze vaste donateur willen worden. Dus mijn vraag aan u is of u ons op deze manier zou willen steunen. Ons doel is om 500 donateurs aan te trekken, die ieder 5 euro per maand geven. (invullen)

Afronden: Ja

Hartelijk dank, misschien kan ik nu wat gegevens noteren?

Afronden: Nee

Vind u het toch nog leuk om op onze mailing lijst te blijven, zodat u op de hoogte blijft?

 

Warme contacten per brief benaderen voor een specifiek doel

Bijvoorbeeld: geld inzamelen om je website te bouwen of iedereen vragen of ze een drukkerij weten waar je je brochure kan laten drukken tegen een vriendenprijs enz.

Download voorbeeld van een fondsenwervingsbrief voor warme contacten, met een specifiek doel (Docx, 17kB)