English version  

7. Procedures en check lists

Simpel gezegd zijn dit lijsten met daarop beschreven hoe je alles gedaan wilt hebben. Ze brengen rust en eenvoud en zorgen dat iedereen weet wat de bedoeling is.

Voorbeelden

Voorbeelden van eventueel te maken procedures

  • wat moeten we doen als een nieuwe donateur belt – van begin tot eind
  • wat moeten we zeggen als we een bedrijf benaderen om sponsoring te vragen

Begin een file ‘proceduremappen ‘ in Words. Print alle procedures uit en bewaar ze in een ‘Procedures’ ordner en zet die neer op een plek waar iedereen ze makkelijk kan inzien. Doe hetzelfde voor je check lists:

Voorbeelden van eventueel te maken Check Lists

  • waar moeten we aan denken/voorbereiden/doen en in welke volgorde, om mee te doen aan een evenement
  • als we naar een kantoor boekhandel gaan om iets te kopen, wat zijn de andere dingen die we moeten checken op kantoor, die misschien nodig zijn enz

Begin een file ‘Checklijsten ‘ in Words. Print alle checklijsten uit en bewaar ze in een ‘Checklijst’ ordner en zet die neer op een plek waar iedereen ze makkelijk kan inzien.

Zodra je iets nodig hebt van de kantoor boekhandel, gebruik je checklist zodat je alles in een keer kan kopen.