English version  

3. Mission Statement en kernwaarden

Dit zijn een aantal zinnen die laten zien waar je organisatie voor staat en wat je wilt bereiken. Een korte slogan die de lading dekt, een tweede versie die iets langer is en met meer uitleg en een derde met een volledige uitleg. Deze kun je dan gebruiken voor je website, op brochures, visitekaartjes, posters enz. Het geeft duidelijkheid naar de wereld toe over wie je bent en wat je wilt. Het zorgt ervoor dat wat je naar buiten communiceert, constant is. Dit zorgt dat je sterker overkomt in de ogen van de wereld

Voorbeeld:

Korte versie:

Hét vrijwilligersnetwerk Muses : Verbetering van de impact van vrijwilligers wereldwijd

Middellange versie:

Hét vrijwilligersnetwerk Muses: Het begeleiden en coachen van jonge vrijwilligers voor en tijdens hun eerste vrijwilligersproject. Om hun vrijwilligerswerk zo succesvol mogelijk te maken, leren we hen om geld in te zamelen en om hun project onder de aandacht te brengen van hun netwerk. Wij verzorgen naast de training een online-netwerk zodat vrijwilligers en projecten contact met elkaar kunnen zoeken en onderhouden.

Lange versie:

Hét vrijwilligersnetwerk Muses: Wij ondersteunen de vrijwilligers met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun project en faciliteren de uitwisseling van informatie en ervaringen middels:

    • Het aanbieden van een voorbereidingsdag (met medewerking van ervaren vrijwilligers en professionele trainers)
    • Het aanbieden van een Terugkomdag (met medewerking van professionele trainers)
    • Online ondersteuning (mail/skype) tijdens hun vrijwilligerswerk
    • Het onderhouden van een online netwerk van vrijwilligers, waarbij de vrijwilligers en project leiders de mogelijkheid hebben om informatie en ervaringen uit te wisselen. Er is een panel van experts om hun vragen te beantwoorden
    • Het ontwikkelen en distribueren van Landeninformatie en het geven van workshops aan vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers (via Hoge scholen en Universiteiten)

Maak nu drie zinnen die voor jou organisatie weergeven hoe jij gezien wilt worden in de wereld. Één korte, één middellange en dan één die het meest volledig is.

Geven ze echt weer wat je organisatie wil bereiken en waar het voor staat? Check dit met een paar mensen die al succesvol zijn.