English version  

12. Meting van je resultaten

De meest voor de hand liggende manier om je resultaten te meten is door bij te houden wat je met de geworven fondsen doet.  Hoeveel verschil heb je uitgemaakt en hoe heb je dat gedaan?

Meting van geworven fondsen

Ten eerste houd van de geldthermometer. Dit werkt zeer motiverend voor iedereen op kantoor, het laat zien hoe de fondsenwerving vordert.

Iedere keer als je de volgende 100 of 1000 euro bereikt hebt, wordt dit aangegeven  op de thermometer met mijlpalen die gevierd worden.

Hang bijvoorbeeld een witboord op kantoor en teken een overzichtelijke geld thermometer die door iedereen vanaf hun buro gezien kan worden.

En ten tweede.  Een vertaling van geld/energie naar de materie;  hoeveel mensen/projecten/dieren zijn geholpen.  Bijvoorbeeld een plattegrond waarop alle nieuwe projecten zijn aangegeven of een thermometer met hoeveel dieren zijn geholpen, how many volunteers trained enz. enz.

Deze postieve resultaten kan je ook delen met mensen/bedrijven die jullie steunen.  (zie fondsenwerving)

Niet meetbaar, maar even zo belangrijk is de ‘Feel good Factor’.  Zowel voor iedereen binnen je organisatie als voor je warme contacten.