English version  

10. Fund Raising (particulier en bedrijven, evenementen en subsidies)

Hoeveel geld heb je nodig?

1. Je hebt geld nodig om je eigen organisatie draaiende te houden en de continuïteit te waarborgen. Maak een lijst van je vaste kosten. Denk aan:

  • kantoor huur
  • eventuele salarissen voor mensen die niet vrijwilliger zijn
  • website maken
  • andere vaste kosten, maandelijks/jaarlijks
  • kosten van het organiseren van evenementen voor, bijvoorbeeld, fondsenwerving, voorlichting, scholing, ledenwerving enz.

2. Daarnaast heb je fondsen nodig voor je liefdadigsheidsdoel. Dit is het geld wat dankzij jouw fondsenwerving naar anderen gaat.

Wat wil je met het geld bereiken en hoeveel heb je hiervoor nodig? Zet dit op papier. Nu heb je een overzicht van hoeveel geld je per jaar wilt werven en waarvoor.

Bij wie ga je fondsen werven?

  1. Particulieren
  2. Bedrijven
  3. Organiseer een evenement

Je benadert particulieren en bedrijven voor een eenmalige donatie om je te helpen een specifiek doel te bereiken, (dit geeft je een stoot geld), of je vraagt ze om als vaste donateur elke maand geld te geven. Dit geeft je als het ware een vast inkomen.

Hoe bereik je ze en hoe krijg je ze gemotiveerd om jouw te steunen? Alles valt of staat bij hoe je deze mensen of bedrijven benadert. Als je iets succesvol wil verkopen, moet je van de ander uitgaan:

  • waarom zou hij of zij het leuk of de moeite waard vinden om jouw te steunen?
  • wat brengt het hen of hun klanten?

Als je steeds antwoord op deze twee vragen naar voren brengt in al je communicatie naar buiten toe dan heb je een veel grotere kans op succes.

Algemeen advies

Hoe doen andere soortgelijke organisaties hun fondsenwerving? Google en kijk rond. Maak notities van goede ideëen. Kijk of je hun ideëen kan copiëren. Waarom niet? Misschien zijn ze in een andere stad bezig, dus in principe zijn ze geen concurrent. Ze zullen waarschijnlijk bezig zijn met een ander doel, en alle goede ideëen zijn vaker door andere mensen gebruikt, dus waarom niet door jou.

Hoe werf ik fondsen bij bedrijven?

Hier is belangrijk om specifiek te zijn in wat je wilt, niet gewoon zoveel mogelijk geld, maar exact hoeveel en voor wat. Dan heb je veel meer kans om het te krijgen. Wil je dat ze iets specifieks, zoals een website/huur/medewerkers gaan sponsoren? Wil je dat bedrijven je steunen als maandelijkse/jaarlijkse donateurs? Geef het aan.

Maak een lijst van exact je wilt en hoeveel het kost per maand/jaar. Als je duidelijheid hebt in wat voor ondersteuning je nodig hebt om succesvol te zijn, ben je al op de helft met het bereiken van je doel.

Download voorbeeld van een lijst van maandelijkse kosten (Excel, 14 kB)